main
Switch to english version

:: Česká Kultura z.s. ::

držitel Ceny České hudební rady.

Češi se vždy řadili a řadí mezi kulturní a vzdělané národy Evropy a světa. Je to výsledek dlouhodobé duševní a umělecké činnosti v průběhu společensko–historického vývoje, přenášeného z generace na generaci.

Jako každá lidská činnost si i tato prožívá svá světlá a stinná období, plně závislá na společenskopolitických, ale zejména ekonomických podmínkách. Historie nám ukazuje, že v obdobích, která vedla ke kulturní a vzdělanostní degradaci, vždy existovalo zdravé jádro českého národa, které bylo schopné burcovat a hledat reálné cesty k obnově a povýšení skutečných kulturních hodnot, jako celospolečenského duchovního kapitálu. Těmito atributy oplývá i občanské sdružení ČESKÁ KULTURA, které vzniklo z iniciativy violoncellisty Jana Páleníčka.

Obtížná ekonomická situace naší země, ale především některé negativní syndromy počátku 21. století devastující vkus a základní estetická kritéria současné generace, jsou hlavními důvody iniciativ občanského sdružení ČESKÁ KULTURA, mezi které patří především:

:: podpora „národního umění“, tj.umění, které představuje a dále rozvíjí tvůrčí a interpretační tradice a hodnoty českého kulturního prostoru.