main
Switch to Czech version

:: CONTACT ::

Česká Kultura, z.s.
Nad Stráněmi 343 – Senohraby – 251 66
Czech Republic

IČ: 266 07 565
DIČ: CZ266 07 565
bank: 5702110266 / 5500

:: PERSONAL CONTACT ::

Jan Páleníček

MgA. Jan Páleníček
předseda sdružení
GSM: +420 777 838 016
palenicek@ceskakultura-os.cz

Jan Páleníček

Ing. Ilona Hronková
board member
GSM: +420 777 616 888
hronkova@ceskakultura-os.cz

Ivana Vodičková

Ivana Vodičková
administration
GSM: +420 777 269 032
vodickova@ceskakultura-os.cz